Selasa, 12 Maret 2013

Salak Suluk Salik 1a


Bendera Cirebon (Caruban Nagari)


martabat wujud


medal  sangking sifatullah

kelawan ambakta ismullah

sesarengan kalih af’alullah 

melebet  maring dzatullah 


sih nugrahaning pengeran

luber kadi pusering jaladri

ora bisa tilangngiyan

ora bisa den wilangi 


sifatullah kang rohman-rohim

medalaken nur muhamad

ingkang linglang linglang 

wontening sajaratulmuntaha

ingkang langka kuwayange

ingkang langka lamonane


lohmahfud dereng dumadi

sujud tasbek ora wangenan

muji kang maha suci 

ismullah ingkang nasawuraken nur

dumadi ruh kang lilimpahan maklumat

padang linglang langka kadyane

cumlorot langka watesanane

ora wujud

ora langka

ora iki

ora iku

ora bengen

mengko apa maning 


oleh : Muhamad Mukhtar Zaedin-Grage, Mulud 1431

Tidak ada komentar:

Posting Komentar