Minggu, 10 Maret 2013

Salak Suluk Salik 1martabat wujud 

medal sangking sifatullah 
kelawan ambakta ismullah 
sesarengan kalih af’alullah 
melebet maring dzatullah 

sih nugrahaning pengeran 
luber kadi pusering jaladri 
ora bisa tilangngiyan 
ora bisa den wilangi 

sifatullah kang rohman-rohim 
medalaken nur muhamad 
ingkang linglang linglang 
wontening sajaratulmuntaha 
ingkang langka kuwayange 
ingkang langka lamonane 
lohmahfud dereng dumadi 
sujud tasbek 
ora wangenan 
muji kang maha suci 

ismullah ingkang nasawuraken nur 
dumadi ruh kang lilimpahan maklumat 
padang linglang langka kadyane 
cumlorot langka watesanane 

ora wujud 
ora langka 
ora iki 
ora iku 
ora bengen 
mengko apa maning 

oleh  Muhamad Mukhtar Zaedin-Grage, Mulud 1431

Tidak ada komentar:

Posting Komentar