Minggu, 10 Maret 2013

Salak Salik Suluk 2

Insan Kamil 

af’alullah ingkang kinarya tasawur 
ingkang sampun tinulisaken lohmahfud 
wujud dadi siji, 

siji dadi wujud muhammad 
kang anak raden abdullah
ingkang ibu siti aminah 
dohir teng mekah 
insalkamil arane 

dzatullah minangka pangilo insankamil
itikad suci
badan sampurna 
madep kelawan nyawa lan rasa 
langka rupa langka suara
nanging pada sir sarira 
nyawa salira 
sampurna kelawan kun fayakun 
eling insankamil 

oleh : Muhamad Mukhtar Zaedin-Grage, Mulud 1431

Tidak ada komentar:

Posting Komentar